Larm & övervakning

Vakthund som larm

Visst har teknikens utveckling gått framåt när det gäller säkerhet men det finns en del gamla beprövade knep som kan fungera minst lika bra som högteknologiska larmsystem. En vakthund har avlats fram för att vara vaksam och ge skall när något oväntat eller hotfullt händer inom eller nära dess revir. Många hundar uppfattar tecken på hot extremt snabbt genom sina välutvecklade sinnen och har även en avskräckande verkan på människor som vill bryta sig in i en fastighet. I många delar av världen är vakthundar mer eller mindre en självklarhet för fastighetsägare, trots att de kräver lite mer underhåll än ett larmsystem. Vakthundarna gör sitt arbete oavsett tillgång till elektricitet och kraschar inte på samma sätt som datoriserade enheter riskerar att göra.