Larm & övervakning

Anlita ett professionellt säkerhetsföretag

I dagens ganska otrygga samhälle har det aldrig varit mer aktuellt med säkerhet i form av larm och övervakning. Allt från barnfamiljer till myndigheter och köpcentrum har behov av att utrusta sig med ett säkerhetssystem. Ett säkerhetssystem är en relativt liten investering mot hur mycket potentiella förluster av att drabbas kan kosta.

Sveriges mest professionella säkerhetsföretag

Du kan alltid hitta ett professionellt säkerhetsföretag som hjälper dig med säkerheten. En varm rekommendation är att kika på SRS Security som är en unik helhetsleverantör av säkerhetssystem sedan 2004. Hos SRS Security erbjuds bland annat följande tjänster som hjälper dig med dina säkerhetsutmaningar:

  • Bakgrundskontroller. Med bakgrundskontroller avses att hitta potentiella risker, så kallade röda flaggor som kommer att påverka dig eller din verksamhet.
  • Cybersäkerhet. Cyberhot är frekvent problem i dagens digitaliserade och uppkopplade samhälle. Lyckligtvis minskas riskerna för att din verksamhet ska drabbas tack vare SRS cybersäkerhetsexperter och tjänster inom cybersäkerhet. Detta skyddar dig bland annat mot att drabbas av informationsförluster och intrång i IT-system.
  • Krisledning. SRS långa och breda erfarenhet av att ge stöd vid svåra händelser stärker din förmåga att hantera kriser.
  • Personsäkerhet. SRS Security har blivit auktoriserade och godkända av Länsstyrelsen för att bedriva arbete inom personsäkerhet. De har professionella analytiker, IT-specialister och psykologer med spetskompetens som erbjuder flera typer av åtgärder som skräddarsys efter dina behov.
  • Säkerhetsledning. Med säkerhetsledning kan hot och risker förebyggas samtidigt som konsekvenserna av incidenter minimeras. Detta säkerställer att arbetsplatsen är en trygg plats för alla.
  • Säkerhetsskydd. Genom SRS spetskompetens kan du få hjälp med åtgärder som fysisk säkerhet, personsäkerhet och informationssäkerhet.
  • Utbildning. SRS erbjuder säkerhetsutbildningar i toppklass som kan anpassas för individer, företag, myndigheter och organisationer. Deras instruktörer har med lång erfarenhet inom sitt område värdefulla kunskaper att lära ut till andra. Oavsett vilka kunskapsbehov som finns kommer SRS Security att ha en perfekt utbildningslösning för det.

Få en helhetslösning med Security Risk Management

SRS säkerhetssystem vid namn Security Risk Management kan stötta privatpersoner, företag och myndigheter i alla typer av miljöer samt risknivåer. Security Risk Management utgår från ett holistiskt synsätt på säkerhet där lösningen är anpassningsbar och baserad på vilka säkerhetsutmaningar organisationen har. Vidare arbetar SRS Security kontinuerligt med att genomföra behovsanalyser för att se till att säkerheten alltid är optimal.

I korthet består Security Risk Management av fyra delar:

1. Säkerhetsledningen som står för styrning och samordning.

2. Personalsäkerhet för att skapa en säker arbetsplats skyddad mot risker.

3. Fysisk säkerhet som skyddar alla sorters fysiska tillgångar och resurser.

4. Cybersäkerhet som skyddar känslig information och kommunikation.