Larm & övervakning

Arbeta som larmtekniker

Arbetet som larmtekniker är mer mångsidigt och kräver fler egenskaper och färdigheter än många tror. Den fullständiga yrkestiteln är larm- och säkerhetstekniker, och arbetsuppgifterna går ut på mycket mer än att bara installera larm i villor. Den typ av säkerhetssystem som man installerar kan till exempel vara brandlarm, inbrottslarm, kameraövervakning (CCTV) och passersystem, och ens arbetsplats kan vara ett köpcentrum, ett företags lokaler, någons hem eller var som helst annars där det behövs säkerhetssystem. Man måste ha en bred teknisk utbildning, då man arbetar med både trådbunden och trådlös kommunikation, och man ofta hanterar alla stadier i installationen av ett system, från planering och montering till programmering och driftsättning. Dessutom behöver man vara bra på att hantera människor och ha god kommunikationsförmåga, eftersom det ofta ingår i en larmteknikers arbetsuppgifter att utbilda användarna i hur systemet fungerar. På grund av detta är det också viktigt att vara bekant med de lagar och föreskrifter som gäller användandet av och arbetet med larm.800px-Wheelock_mt

Även efter att ett system har installerats fortsätter larmteknikernas uppgifter, då det är vanligt att de får utföra service och reparation av säkerhetsanläggningar och larm. Det är en stor fördel om man tycker det är roligt att lösa problem, eftersom felsökningar av larmsystem ofta kan bli något av ett detektivarbete. Man måste också vara beredd på att tillbringa en relativt stor del av sin arbetstid i bil, eftersom man som larmtekniker åker ut till de olika kunderna och arbetar på plats.

Som larmtekniker har du stor möjlighet att starta ditt eget företag och arbeta som frilans. Att vara egen företagare erbjuder stor frihet, eftersom man är sin egen chef och bestämmer över sin egen tid, men det medför också ett tyngre ansvar än vad många anställda känner, eftersom man själv måste se till att man faktiskt får betalt när man skickar ut en faktura. Om man vill slippa den bördan kan man ta hjälp av Intrum, som sysslar med fakturaköp.

Om du känner att yrket som larmtekniker skulle kunna vara något för dig, kan en bra början på din väg mot en sådan karriär vara att gå en gymnasieutbildning med teknisk inriktning. På vissa gymnasium finns till och med särskilda kurser eller program som inriktar sig på larm- och säkerhetssystem.