Larm & övervakning

Därför bör du brandisolera din fastighet

Vad tänker du på när du tänker på brandskydd? Antagligen tänker du väl i första hand på preventiva åtgärder som brandlarm, skyddsåtgärder som brandsläckare och utrymningsvägar. Brandkåren kanske dyker upp som en association också, även om deras roll egentligen inte består så mycket i brandskydd som att gripa in när brandskyddet misslyckats. En av de mest betydelsefulla delarna av ett brandskydd är dock en som man kanske inte tänker på så ofta, en så kallad brandisolering.

Vad är brandisolering?

En brandisolering har till syfte att täta en fastighet invändigt. Isoleringen får effekten att bränder sprids långsammare. Brandisoleringar genomförs med brandsäkra material, det vill säga material som inte fattar eld eller som endast gör det under mycket, mycket höga temperaturer. Om eldsvåda uppstår i en fastighet med en väl genomförd brandisolering tar det betydligt längre tid för branden att sprida sig. Dels kan det innebära att större delar av fastigheten klarar sig från eldsvåda än vad som annars skulle varit fallet. Dels får brandkåren längre tid på sig att komma fram.

Brandisolera olika delar av fastigheten

Brandisolering är särskilt viktigt när det gäller VVS. Ventilation är förstås en nödvändighet, en dåligt ventilerad fastighet gör inomhusluften syrefattig, vilket kan ge huvudvärk och trötthet. Samma syre som gör oss pigga och alerta är också bränsle för en brand om olyckan skulle vara framme. På webbadressen https://briab.se/vara-tjanster/vvs-projektering/ hittar du företaget Briab. De har under många år arbetat fram effektiva metoder för att montera kostnadseffektiva brandisoleringar inom VVS. För att göra ventilation så brandsäker som möjligt använder de inte bara brandisolerande material. Säkerheten höjs ytterligare genom montering av extra åtgärder som rökdetektorer, brandspjäll, backströmningsskydd och brandgasfläktar.

Få bättre försäkringspremie med fullgod brandisolering

Bristande brandisolering är påfallande ofta en faktor vid allvarliga bränder. Det är också någonting som försäkringsbolagen blir varse. Så gott som alltid leder det till att personen eller företaget som drabbats får betala högre självrisk. Omvänt gäller att försäkringspremien oftast blir lägre om du genomför en brandisolering, du har ju minskat risken för att hela fastigheten ska brinna ner i händelse av brand.

Om du vet att brandisoleringen är bristfällig i din fastighet är det därför en mycket god idé att åtgärda den så snart du kan.