Larm & övervakning

Håll koll på regler kring kameraövervakning

Sedan den 1 augusti 2018 började den nya kameraövervakningslagen att gälla. Kameraövervakning kan vara en del av ditt befintliga inbrottsskydd och det är bra att ha lite koll på vilka regler som gäller och om du behöver komplimentera med något tillstånd, skylt eller utrustning. Det är förstås stor skillnad på om du kameraövervakar som privatperson eller t.ex en affärsbutik. Blankett för tillstånd och gällande regler finns på datainspektionens hemsida.

Privata verksamheter


Verksamheter som inte utför en verksamhet av allmänt intresse ha mycket lägre krav på sig att inneha tillstånd. Däremot måste man följa datainspektionens regler för att inte kränka den personliga integriteten. Kraven på tillstånd har minskats men man måste istället uppfylla kraven i dataskyddsförordningen. Det kan vara bra att veta att man måste ha en så kallat berättigad anledning till övervakningen. För att lämna över ansvaret helt kring kameraövervakningen kan man välja att ha sin verksamhet hos exempelvis ett kontorshotell i Stockholm city, då får man den övervakning man behöver och slipper helt sätta sig in i all byråkrati, kring den privata verksamheten.

Myndigheter och andra som utför en uppgift av allmänt intresse

Verksamheter som utförs med allmänt intresse behöver alltid tillstånd för sin kameraövervakning. Det gäller platser där allmänheten har tillträde till och kan till exempel vara kollektivtrafik, järnvägstrafik flygtrafikprivat, skolverksamhet och hälso- och sjukvård. Platser dit allmänheten inte har tillträde får du bevaka utan tillstånd, men ni måste till punkt och pricka följa reglerna i dataskyddsförordningen.

Privatpersoners kamerabevakning

Privatpersoners kameraövervakning kan vara undantaget ifrån de allmänna reglerna om tillstånd. Det är dock en förutsättning att man inte filmar en offentlig plats. Kanske installerar du en kamera för att övervaka och få reda på vem det är som tar din morgontidning. Filmar du då hela gatan utanför ditt hus kan det verkligen bli en intressekonflikt. Ditt behov av övervakning gentemot alla som passerar ditt hus och deras rätt till privatliv. Det är nu det här man har tagit fasta på i den dataskyddsförordningen. Viktigt att komma ihåg att har man för avsikt att sprida bilderna vidare, så gäller helt det att ansöka om tillstånd till det. Dataskyddsförordningen reglerar på vilket sätt du kan använda din kameraövervakning.

Larmcentral

Ibland är kameror som används för att förhindra eller fånga inbrottstjuvar kopplade till larmcentraler. Även dessa kameror kan falla under samma förordningar som för privatpersoner, om övriga krav uppfylls, och undantas från krav om tillstånd. Det är viktigt att man ändå uppfyller de allmänna kraven från dataskyddsinspektionen och att man inte blandar ihop begreppen mellan privat sfär och allmän plats. I Sverige är det just dataskyddsinspektionen som är tillsynsmyndighet så det är dit du ska vända dig om du har specifika frågor när du installerar kameraövervakning som en del av ditt larm eller skydd.