Larm & övervakning

Hur trygga är hemlarm?

Mångas värsta mardröm är att det ska ske ett inbrott i deras hem. Ett inbrott skrämmer inte bara för att man kan bli av med dyra ägodelar och materialistiska tillgångar, utan för att det är en kränkning av ens privatliv att en främmande människa har brutit sig in i ens hem och gått igenom ens privata saker. Detta är något som kan lämna mentala spår länge, och göra att man känner sig otrygg i sitt hem.

När man i början av 2010-talet rapporterade att antalet inbrott i Sverige hade ökat med flera tusen per år är det därför kanske inte konstigt att även försäljningen av larm till hemmet ökade. Bara under 2011 ökade försäljningen av uppkopplade larm – det vill säga där väktare åker och undersöker bostaden när larmet går – med 15 procent. Många investerar dessutom i kameraövervakning och brandlarm kopplade till samma tjänst.burglar-157142_960_720

Om man vill ha ett objektivt svar på frågan om larmen verkligen förhindrar inbrott kan man dock få leta länge. Undersökningar som branschorganisationen Swelarm har gjort visar att villor som inte är larmade löper tre gånger så hög risk att bli utsatta för ett inbrott, medan försäkringsbolaget If menar att deras statistik inte visar någon skillnad i antal inbrott bland larmade eller olarmade hem. Fredrik Gårdare, som är operativ chef för länsbostadsinsatsen på polisen i Stockholms län, kan dock bekräfta att det inte är en felsäker lösning att installera ett larm – det finns tjuvar som tar sig in utan att utlösa larmet och det finns tjuvar som helt enkelt struntar i det, för att de vet att de hinner göra inbrott och ta sig därifrån ändå. Två säkrare metoder för att förhindra inbrott är grannsamverkan och att få bostaden att se bebodd ut även om man inte är hemma.

Även om larm alltså inte är hela svaret, kan det bidra till att man känner sig tryggare hemma. Många som känner sig otrygga i sina hem, och gärna skulle installera ett larmsystem, gör det inte på grund av att de inte har råd. Om du själv är i den situationen kan du välja att ansöka om att långa pengar på https://advisa.se/så-ansöker-du-om-lån/hur-mycket-kan-jag-låna/, istället för att känna oro och rädsla om kvällar och nätter.