Larm & övervakning

Inbrott

Inbrott kallas det när någon begår en stöld genom att ta sig in i ett låst utrymme som tillhör någon annan. Det kan handla om låsta hus, affärer eller lägenheter eller andra låsta utrymmen som vindsförråd och liknande. Stöld från en låst bostad betecknas som grov stöld. För det fall de som tagit sig in lämnar utan att hinna stjäla något kallas det olaga intrång.

 

Stoppa tjuven
Den som har för avsikt att resa bort kan vidta åtgärder som reducerar risken för inbrott.

Genom att använda timers som slår på strömmen till lampor och exempelvis en radio. Numera kan man sätta in dem på olika tider så att mönstret inte är exakt detsamma från dag till dag. Bor man i hus kan man be grannen att hämta in post. På vintern kan de vara till hjälp med att göra spår i snön eller skotta om det snöat ymnigt. Också viktigt att kontrollera om någon satt upp tejp eller någon lapp på ytterdörren som skulle ramla ner om dörren öppnas. Se även till att det finns sopor i soptunnan. I våra dagar är det viktigt att inte meddela att man åker på semester. Vare sig på sociala medier och inte heller på telefonsvarare. Allt som kan användas vid inbrott som stegar och trädgårdsredskap bör också låsas in. För det fall ett inbrott sker under den tid man varit borta kan vara bra att ha tagit kort på sina ägodelar och dokumenterat dem före avresan. Det kan underlätta för polisen efter ett eventuellt inbrott och göra det lättare att få ut rätt värde på hemförsäkringen.

Burglar at work

Burglar at work

 

Statistik från BRÅ
Under 2014 anmäldes 14 600 inbrott i villa och radhus, även lägenhetsinbrotten ökade under 2014 till 7 740 inbrott under året.

 

Vid inbrott
Många känner sig kränkta efter ett inbrott. En eller flera personer har berett sig tillträde till ens bostad och förutom att man förlorat egendom så ha de kanske förstört fönster och dörrar.

Då är det bra att känna till att det finns företag som specialiserat sig på att sälja billiga ytterdörrar, som gör att man snabbt får en möjlighet att köpa en ny dörr installerad så att man kan låsa om sig igen utan att ruinera sig.