Larm & övervakning

Installera övervakningskamera i hemmet

Att ha en övervakningskamera i hemmet, som är kopplad till en app på din mobil eller till din mejl, så att du alltid kan se vad som rör sig i ditt hem när du inte är där, kan vara en stor extra trygghet, kanske särskilt i sommarstugor som står tomma stora delar av året. Numera är det också väldigt enkelt att själv installera en övervakningskamera på önskad plats i sitt hem, och beroende på vilken modell man väljer behöver det inte ens kosta över tusenlappen.camera-1128388_960_720

När man installerar en övervakningskamera i ett privat, enskilt utrymme, som sitt eget hem eller sin egen tomt, behöver man inte ansöka om något särskilt tillstånd. Det man däremot måste tänka på är att man är skyldig att informera alla om att ett visst område är kameraövervakat. Att informera alla som kommer i närheten av ens tomt kan vara en praktisk omöjlighet, så för att vara säker på att man uppfyller detta krav är ofta det bästa alternativet att sätta upp en skylt. Om man installerar övervakningskameran av säkerhetsskäl, är skylten bara en ytterligare fördel, då den fungerar avskräckande för inbrottstjuvar. Brottsförebyggande rådet menar till exempel att skyltning är nödvändig för att kameraövervakning ska ha någon som helst brottsförebyggande effekt. Med bra skyltning och kamera kan man alltså känna sig trygg med att ens sommarstuga är skyddad även när man inte är där. Det kameraövervakning däremot inte kan skydda emot är de insektsbett man ofta råkar ut för när man befinner sig i sommarstugan på sommaren. För sådana problem får man istället vända sig till en läkare.

Vilken kamera man ska välja beror framförallt på hur mycket pengar man är beredd att lägga på den. Förutom grundfunktioner som att de har nätverksuppkoppling och fungerar på natten finns det en mängd andra funktioner som olika personer tycker är mer eller mindre nödvändiga, och som kan göra att priset varierar med flera tusen kronor. Vilka behov man har beror naturligtvis på vad man ska använda kameran till – köper man den med förhoppningen att kunna identifiera en inbrottstjuv eller bara för att man är nyfiken på vad ens husdjur gör när man inte är hemma? Andra faktorer man kan ha i åtanke när man väljer kamera, förutom vilka funktioner den har, är hur bildkvaliteten är och om den är användarvänlig eller inte.