Larm & övervakning

Larm

Larm är tekniska konstruktioner med en uppgift för att varna vid olika typer av fara som inbrott, brand eller akut sjukdom.

 

Brandlarm
Brandlarm är konstruerade för att larma vid brand eller brandfara. De aktiveras i regel automatisk med hjälp av detektorer. De kan också vara brandvarnare som har en sensor som känner av värme eller rök. Brandlarm kan även utlösas manuellt när man provtestar brandvarnarna. Kvarglömda tända ljus kan exempelvis leda till eldsvåda. Det är inte helt ovanligt.

 

Inbrottslarm
Inbrottslarm är som namnet antyder en typ av larm som är konstruerat för att larma vid inbrott. Larmet kan avge ett högt ljud i samband med inbrott vilket kan avskräcka de presumtiva inbrottstjuvarna. Fast larmet kan också vara ett så kallat tyst larm som sänder en signal till ett bevakningsföretag. Larmet kan även vara en kombination av ett tyst och ett ljudligt. Vad larmet leder till beror på vilken typ av avtal man har med ett bevakningsföretag. Det finns system som ringer upp förvalda telefonnummer och berättar att larmet har gått. Det finns i regel möjlighet till fjärrkvittering. En del system är utrustade med dubbel eller enkelriktad talkommunikation och/eller lyssningsfunktion. I mer komplexa larmsystem finns det möjlighet till 3G-Videosamtal. Vilket gör att larmmottagaren vid ett uppringt larm får ta del av en videouppspelning i realtid. Här handlar det dock inte om IP-baserade system.

Inbrott i bostaden är ett ganska ovanligt brott. Det står för en procent av alla anmälda brott. Fast ett inbrott skapar mycket oro hos de som drabbas av det och det upplevs mer av de drabbade som mer kränkande än andra stöldbrott.

3 CCTV camera or surveillance operating on blue wall bakcground

 

Trygghetslarm
Det finns också trygghetslarm för användning i hemmet. Till trygghetslarmet finns en larmknapp som är avsedd att bäras på handleden eller i ett halsband. Så att bäraren har möjlighet att larma vid beror. Vanligtvis är trygghetslarmen avsedda att användas av äldre och personer med olika sorters funktionsnedsättning och där snabba insatser kan behövas.

 

Trygghetstelefon
Det finns också något som kallas för trygghetstelefon. Trygghetstelefonen är en automatisk uppringare som installeras hemma hos de som har särskilda behov. Precis som trygghetslarmet aktiveras trygghetstelefonen då användaren behöver hjälp. Vederbörande trycker på en tryckknapp på apparaten eller med hjälp av en särskild bärbar trådlös knapp.

Den hjälpbehövande kan tala med larmmottagaren när förbindelse med larmmottagare etablerats.

 

Överfallslarm
Överfallslarm är vanliga inom butiksnäring, banker eller postkontor, ställen som kan utsättas för rånförsök. Överfallslarm är oftast kopplade till en larmcentral. Det finns även portabla överfallslarm som ger ifrån sig en kraftig ljudsignal när det aktiveras. De kan bäras av personer som är rädda för att bli överfallna.

 

Driftlarm
Driftlarm används för att larma om kyl- och frysanläggningar stängs av på grund av ett oväntat elavbrott exempelvis. Men även i serverrum och annat.