Larm & övervakning

Så skyddar du dig mot ID-kapning

ID-kapning, eller ID-stöld som man också kan säga, är något av det värsta man råka ut för i den digitala världen och det är tyvärr en reell risk idag. Vad det handlar om är att någon helt enkelt tillförskansar sig ens personuppgifter och sedan använder dem på ett sätt som är ofördelaktigt för oss. När man talar om kapning är det fråga om ett allvarligt hot och om man inte upptäcker det kan man hamna i svårigheter. Någon kan göra uttag från ens bankkonton, göra inköp i ens namn eller till och med skriva sig på ens bostad. Mycket, men inte allt, kan ställas till rätta. Det är dock alltid fråga om en integritetskränkning som gör ont själen, precis som ett inbrott i hemmet. I den här texten ska vi gå igenom vad du kan göra för att skydda dig mot denna form av brott. Det är faktiskt en hel del!

ID-handlingar är värdehandlingar!

Hur vanligt är det med ID-stöld egentligen? 200 000 personer har utsatts för ID-kapning i Sverige under det senaste året, skrev Aftonbladet i Augusti 2017. Det är alltså en vanlig form av brott även om det inte alltid leder till att man utsätts för skada. En viktig försiktighetsåtgärd är att man bör hantera sina personuppgifter på ett sådant sätt att andra inte kan komma över dem. Man ska till exempel inte ange sitt personnummer, sin hemadress eller ens sin personliga e-postadress i ett sammanhang som känns det minsta osäkert. Om någon kommer över din e-post riskerar du inte bara så kallad Spam utan att du får brev som verkar helt rimliga men som innehåller länkar som gör att du, utan att det framgår, laddar ner program genom att klicka på dem. Dessa program kan sedan göra så att någon kan kapa din identitet. Även etablerade och professionellt skötta aktörer på nätet kan hackas vilket innebär att användarnas personuppgifter hamnar i fel händer. Instagram hackades till exempel 2017 och det var något som innebar att många tappade tilltro till den sociala plattformen.

Se över dina lösenord

Ett lösenord till sidor och e-postkonton som innehåller ID-handlingar är en mycket viktig personuppgift. Även sidor där du hanterar dina försäkringar och gör inköp ska förses med ett bra lösenordsskydd. Många har så dåliga lösenord att de kan hackas av vem som helst som har lite tålamod. Det som är riktigt farligt är om någon kommit över enstaka personuppgifter som sedan även används i lösenord. Då går det fort att knäcka det. Det förvånande hur många som har sitt namn eller andra namn eller en del av sitt personnummer som lösenord till viktiga mailkonton eller sin internetbank. Ett bra lösenord bör bestå av en kombination av siffror, bokstäver och specialtecken som inte har någon innebörd. Blir det för svårt att memorera kan man ta hjälp av en kod. En random mening som Agda 42 år går på bio! kan reduceras ner till lösenordet A42ågpb! Det är lätt att komma ihåg och knäcks inte i första taget.