Larm & övervakning

Se över din hemförsäkring

För den säkerhetsmedvetna finns flertalet metoder för att skydda hemmet och dess innehåll. Att helt förhindra negativ påverkan på hemmet är naturligtvis bäst, och du bör därför se till att ha ordentliga dörrar och fönster samt larm, för att avskräcka tjuvar. Lägg därtill brandlarm i tillräckliga antal för just ditt hem. Genom din kommun kan du få information om hur du bäst brandsäkrar hemmet. Om olyckan ändå är framme blir nästa försvarslinje hemförsäkringen. Den syftar till att ekonomiskt ersätta den skada du har lidit. Du bör dock bekanta dig närmare med villkoren i din försäkring. Många försäkringstagare blir förskräckta av de svar de får när de söker ersättning.

Många undantag i försäkringsvillkoren

Det finns en utbredd uppfattning att hemförsäkringar syftar till att försätta den olycksdrabbade i samma situation han var i innan olyckan. Detta stämmer i en rent ekonomisk mening, alltså att försäkringen ersätter värdet på den skadade egendomen. Dock motsvarar detta värde sällan kostnaden för att återskaffa egendomen. Därför blir många besvikna när de får besked om ersättning av försäkringsbolaget. En annan potentiell chock är effekten av att hyra ut ditt hem i andra hand. En grundläggande hemförsäkring omfattar ofta inte skador som orsakats av din hyresgäst, och framför allt inte stölder som begås av denne. För att hyra ut i andra hand och samtidigt ha koll på vad som gäller bör du alltså göra lite efterforskningar med ditt försäkringsbolag.

Att förebygga bör vara din främsta prioritet

Det är viktigt att inte drabbas av känslan att en hemförsäkring skyddar dig och ditt hem från inbrott och skador. Många förskjuter tankar på att något kan gå fel och upprepar mantrat att ”det tar hemförsäkringen”. Detta leder dock ofta till besvikelse när kontakten med försäkringsbolaget väl tas. För det första ersätter försäkringen värdet av den skadade egendomen, inte kostnaden för att återskaffa den. För det andra är det främsta lidandet efter en brand eller ett inbrott oftast emotionellt. Sådant kan inte försäkringen avhjälpa. Lägg därför kraft på att förebygga olyckor. Säkra ditt hem mot inbrott med dörrar av hög kvalitet och ett larm. Och se till att installera brandlarm och släckare, så du är beredd om oturen är framme.