Larm & övervakning

Verkningslösa larm

Personer som låter installera trådlösa larm som baseras på gsm-teknik har investerat i falsk trygghet. Dessa larm är i regel uppkopplade till en larmcentral. De kan kosta runt 11 000 kronor beroende på leverantör och larm förstås. Till engångssumman tillkommer det en månadsavgift på några hundra kronor.

 

Larmet larmar inte
Tror att ägarna har aktiverat larmet då de lämnat bostaden har de råkat ut för inbrott.

Förövarna har alltså lyckats ta sig in trots att larmet varit aktiverat. Någon larmsignal till centralen har inte lösts ut.

 

Tjuvarna knäcker larmet
Polisen misstänker att gärningsmännen använde sig av störningssändare för att slå ut larmet.

De larm som blir utslagna baserar sig på gsm-teknik. Det handlar således om exakt den teknik som används i mobiltelefoner. Den här typen av larm ska skicka ett varnings-sms till villaägaren eller signaler till larmcentralen.

Störningssändare slår ut all mobilteknik inom ett visst område. Det innebär att inte någon inom det område som störs ut kan ringa. Vilket för med sig att inte heller larmet fungerar på tänkt sätt, det vill säga kommunicera utåt.

 

Larmbolagen står overksamma
Larmbolagen tycks vara tagna på sängen. Trots att deras larm störs ut tycks det inte vara benägna att gör något åt det ännu.

 

Liten tröst för ägaren
Den ägare som blivit utsatt för inbrott, trots ett aktivt larm, torde i vart fall ha rätt till ersättning från försäkringsbolagen. Under förutsättning att man redan tidigare kontrollerat med dem att det larm man har haft för avsikt att installera är godkänt av dem.

Om olyckan är framme och man blir drabbad av inbrott bör man få hjälp att få ut så kallade logg­filer från sitt larmbolag så att man kan få verifierat att larmet var påslaget när tjuvarna var på besök.Verkningslösa larm 1

 

Störningssändare är olagliga
Störningssändare är olagliga att använda sig av om man inte har tillstånd.

De är vanligt förekommande på vissa fängelser i Sverige

 

Enkla att använda
Dessvärre kan vem som helst kan använda en störsändare. Utomlands kostar de dessvärre bara några hundra kronor.

Det är känt sedan tidigare att kriminella stör ut butikslarm och fjärrstyrda billås med hjälp av samma teknik.

 

Insmugglade i underkläderna
Vid färjeläget i Trelleborg stoppades två unga män då de var på väg in landet i en personbil. Både de och bilen undersöktes noga. Man fann att de sökte smuggla in störningsutrustning som var gömd i deras underkläder. Utrustningen kan användas för att till exempel slå ut larm, varför bägge anhölls för förberedelse till grov stöld.